Basis dienstenpakket

Administratieve werkzaamheden

 • Algemene ledenvergadering (1x per jaar)
  • Opstellen van de agenda
  • Verzenden van documentatie
  • Aanwezigheid bij en notuleren van de vergadering
 • Bestuursvergadering (1x per jaar)
  • Opstellen van de agenda
  • Aanwezigheid bij en notuleren van de vergadering
 • Afhandelen van declaraties van de bestuursleden en de kascommissie
 • Afhandelen van de dagafschriften van de bank(en)
 • Afhandelen van facturatie voor de VvE
 • Aanmaken van incasso batches bij leden
 • Versturen van betalingsherinneringen en aanmaningen (debiteurenbeheer)
 • Doorlasten van kosten
 • Doorvoeren van wijzigingen van de voorschotbijdrage
 • Afhandelen van de post
 • Archiveren van de documentatie

Financiële werkzaamheden

 • Opstellen van de jaarrekening
 • Jaarlijkse begroting maken
 • Jaarrekeningen en bijlagen ter controle aanleveren bij de kascommissie
 • Opstellen van saldi balans voor de eerste helft van het kalenderjaar
 • Actualiseren van liquiditeitsprognose
 • Afroming van liquide middelen van spaarrekening

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of eens kennis maken? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 088 00 36 200.

U kunt ons ook bereiken via het contactformulier of direct een offerte voor uw VvE aanvragen. U ontvangt uw offerte binnen 24 uur!